Onderzoek en nieuws

In 2018 maakte Ilay den Boer een voorstelling binnen Wijksafari AZC van Adelheid+Zina, waarin hij het verhaal toonde van een jonge Palestijnse vluchteling die midden in zijn asielprocedure zat. Voor dit project deed hij research door te werken in het AZC Utrecht Overvecht als maatschappelijk werker.

Geconfronteerd met bewoners die vaak woedend waren over de asielprocedure riep het bij Ilay vragen op over de organisatie die de aanvragen van asielzoekers beoordeelt: de IND. Hoe gaan zij te werk bij het beslissen over de levens van de mensen die in Nederland een veiliger bestaan zoeken? Vanuit de overtuiging dat we als Nederlands burger allemaal verantwoordelijk zijn voor de omgang met vluchtelingen besloot Ilay antwoorden te vinden en zelf te ervaren wat het betekent om zwaarwegende keuzes te moeten maken.

Hij kreeg toestemming om zeven maanden zelf aan de slag te gaan als hoor – en beslismedewerker van de Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND). Dat zijn de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de interviews met asielzoekers en uiteindelijk beslissen of hun verhaal het recht biedt om hen een asielvergunning te geven. Ilay den Boer maakte binnen zijn functie keuzes op asielaanvragen en interviewden asielzoekers.

Daarna liep hij twee maanden mee aan de zijde van een aantal rechters binnen de rechtbank Amsterdam. Rechters die besluiten nemen op de bezwaarprocedure van een asielzoeker. Ook sprak hij met de politiek verantwoordelijken, asieladvocaten, de Raad van State en keten partners van de IND.

kaartende voorstelling

Ilay bij Kunststof Radio

Jellie Brouwer van Kunststof Radio in gesprek met Ilay over de voorstelling.

Reportage Volkskrant: Ilay den Boer en de IND

De Volkskrant volgde Ilay vanaf de eerste dag van zijn opleiding bij de IND tot nu, aan de vooravond van de voorstelling Salomonsoordeel. Reportage: Herien Wensink | foto: Hilde Harshagen

Podcast Ilay, Peter en Hassan

Journalist Lex Bohlmeijer van De Correspondent gaat in gesprek met Ilay, Peter en Hassan over Salomonsoordeel.